Forskning om klimat och modellering

På Lunds universitet pågår avancerad forskning om klimatet – vad som påverkar det, hur det har sett ut historiskt, hur hav, jord och vegetation interagerar med atmosfären, och inte minst vad vi kan förvänta oss av framtiden. Modellering är ett av flera verktyg för att få svar på dessa frågor.

vattendroppe

Mer om klimatforskning

Se Hålllbarhetsforums webb.