Forskning inom neurovetenskap

Neurodegenerativa sjukdomar kännetecknas framförallt av att nervceller förtvinar och funktionen försämras. Demenssjukdomar Alzheimers sjukdom och Parkinsons är exempel på det. Det finns för närvarande många mediciner, men deras verkan avtar över tid och framför allt har de behandlingar som finns i dag inte kunnat bromsa eller stoppa sjukdomsutvecklingen.