Forskning om det samtida Mellanöstern

Mellanöstern och Nordafrika (MENA) är ett exceptionellt dynamiskt område som har genomgått stora förändringar politiskt såväl som ekonomiskt under de senaste decennierna.

Aktuell forskning

 • Samhällseffekter av klimatstress: En integrerad bedömning av torka, sårbarhet och konflikter i Syrien
   
 • Islam i rörelse: Framväxten av nya aktörer i det civila samhället i Sverige
   
 • Val av infrastruktur efter konflikt: Möjligheter för hållbarhet och motståndskraft?
   
 • Förbättra kunskapen om mänskliga rättigheter i den arabiska världen
   
 • Miljöpåverkan och klimatmotstånd i områden med torka
   
 • Turkiet bortom gränser: kritiska röster, nya perspektiv