Forskning om stödjande miljöer för äldre

Hur kan vi skapa goda och stödjande miljöer får den åldrande befolkningen – för de med kroniska sjukdomar och funktionshinder såväl som friska?