Material med möjligheter

Materialforskningen vid Lunds universitet är unik i sin bredd. Forskare här förbättrar material, såsom trä, betong, keramer och plast, och utvecklar helt nya – som kan bli superhårda, biokompatibla, energisnåla, elektroaktiva eller anpassas till extrema miljöer. De andra blickar in i det innersta av läkemedel och levande materia. All den här forskningen får draghjälp tack vare MAX IV och ESS.