Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kreativt skrivande för lärare

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Är du intresserad av att utveckla ditt kreativa skrivande? Kursen ges som fristående kurs i utbildningsvetenskap.

Kursen vänder sig till lärare och lärarstudenter och syftar till att utveckla deltagarnas kreativa skrivande och förmåga att skönlitterärt gestalta erfarenheter av skola och av att vara lärare och/eller lärarstudenter. Vi skriver på olika teman och läser och ger respons på varandras texter. Kursen vill bidra till att kursdeltagarna genom skönlitterärt skrivande utforskar sina erfarenheter av läraryrket och gemensamt skapar en mer komplex och reflekterad bild av skolan i samhället, sig själva som lärare och av de elever, kollegor och elevers målsmän som de möter i yrket. Ett övergripande syfte med kursen är att stärka lärares möjligheter att i skönlitterär text göra sina erfarenheter av skola, undervisning och samhälle synliga och hörda.

Kursen går på kvartsfart höstterminen 2024. De lärarledda träffarna sker på plats i Lund. Därutöver ingår deltagarna i responsgrupper. Dessa grupper kan om gruppmedlemmarna så vill, träffas på annan ort alternativt digitalt. För att bli godkänd på kursen krävs dels aktivt deltagande i kursens obligatoriska moment, dels en godkänd längre skönlitterär text som lämnas in vid kursens slut. Om deltagarna vill kan kursavslutningen – i studenternas regi – arrangeras i form av en uppläsning i universitetets lokaler.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig lärare

Ingrid Bosseldal

E-post: ingrid [dot] bosseldal [at] uvet [dot] lu [dot] se

utbildningskoordinator

Karin Hjalmarsson

E-post: karin [dot] hjalmarsson [at] uvet [dot] lu [dot] se

studievägledare

E-post: studievagledning [at] uvet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt något av följande: lärarexamen ELLER minst 120 hp från valfritt lärarprogram inklusive minst en godkänd VFU-period ELLER 30 hp från kompletterande pedagogisk utbildning inklusive minst en godkänd VFU-period.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Kvällstid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kreativt skrivande för lärare är 14 375 SEK.