Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Översättning: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen består av följande delkurser:

  • Yrkeskunskap för översättare 3, 1,5 högskolepoäng
  • Översättning till svenska 4: Självständig översättning 7,5 högskolepoäng
  • Översättningsvetenskaplig teori och metod, 6 högskolepoäng
  • Examensarbete i översättning, 15 högskolepoäng

Kursen Yrkeskunskap för översättare 3 omfattar moment där efterredigering av maskinöversatt text samt undertextning presenteras och övas. Kursen avslutas med en självständig uppgift som ska likna ett autentiskt översättningsuppdrag i så hög grad som möjligt.

I kursen Översättning till svenska 4 genomför den studerande en längre översättningsuppgift som kan utgöras av ett autentiskt översättningsuppdrag. Översättningsuppgiften kan ta formen av t ex en tidskriftsartikel, ett eller flera kapitel ur en bok, en eller flera delar av en hemsida eller en bruksanvisning. Uppgiftens längd är delvis avhängig av dess svårighetsgrad. Parallellt med översättandet skriver den studerande en loggbok över sitt arbete där problem och lösningar på dessa diskuteras och analyseras.

I kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod presenteras forskningsläget inom översättningsvetenskapen översiktligt. Därefter ges en fördjupad genomgång inom ett par översättningsvetenskapliga specialområden. Inom varje område behandlas såväl bakomliggande teorier som vanliga metoder för forskning inom området samt exempel på forskningsresultat. Fördjupningsstudierna sker dels i form av föreläsningar och gruppdiskussioner, dels i form av seminarier där de studerande genom muntligt referat och skriftligt stöd redogör för innehållet i vetenskaplig litteratur inom området. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kort forskningsrapport.

I kursen Examensarbete i översättning genomför den studerande ett examensarbete som består av en översättningsvetenskaplig analys av en egen, längre översättning. Examensarbetet ska utformas som en uppsats och omfatta en textanalys av källtexten, en analys av översättningens målgrupp, funktion och överordnade strategi samt en fördjupad analys av något specifikt översättningsproblem. Den fördjupade analysen ska genomföras med tillämpning av relevant översättningsvetenskaplig teori och metod. Texten som helhet ska följa normerna för en akademisk uppsats på kandidatnivå. Kursen omfattar också biblioteksundervisning gällande litteratursökning i vetenskapliga bibliotekskataloger och databaser.

De källspråk som erbjuds hösten 2024 är engelska, franska och spanska, men eventuellt kan också andra källspråk erbjudas, om tillgängliga lärare finns.

Sen anmälan

Kursen kommer att öppnas upp för sen anmälan den 15 juli.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Peter Martinsson

Telefon: +46 46-222 34 48

E-post: peter [dot] marthinsson [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avslutat ÖVSD61, Översättning till svenska - i teori och praktik, 60 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
2 av vilka 2 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Översättning: Kandidatkurs är 57 500 SEK.