Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa

Kurs 7,5 högskolepoäng
Masterkursen är inriktad på medeltida materiell kultur utifrån lämningar efter islamiska och judiska grupper i Europa.

Den genomförs som nätbaserade litteraturstudier, diskussioner samt redogörelser för medeltida lämningar vid exkursion till Sicilien. Särskilda ämnen som kommer att belysas är skandinaviska kontakter med medelhavsområdet, införsel av dokument och tankegods från islamiska områden till Sverige, judisk bosättning i Centraleuropa och skandinavisk reception av bilden av judar, samt gemenskap och motsättningar på det bysantinsk-islamiska Sicilien och södra Italien. Masterkursen berör såväl idé- och lärdomshistoria, historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv som historisk arkeologi.

Gemensamt för masterkursen är relationen mellan konflikt och integration, utifrån ett uttalat perspektiv om heterogenitet och förhandling. Olikheter inom gruppen och likheter mellan grupperna understryks som ett perspektiv för att motverka essentialisering av identiteterna. Samtidigt framhålls processer som är strukturerande och bevarande som en del i medvetna identitetsval. Teoretiskt berör kursen transnationell historieskrivning och en ”histoire croisée” som perspektiv. Perspektivet uppmärksammar interaktion över stora områden, även sådana som vid en första anblick tycks avlägsna varandra. Perspektivet kan kort uttryckas vara ett växelspel mellan empiri och perspektiv, förankrat i olika historiska kontexter. Perspektivet rör sig bort från en allmän globalhistoria och kulturmötesdiskurs, och erbjuder istället ett metodiskt anknutet arbetssätt.

Kursen ges i samverkan mellan universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund, samt Svenska Institutet i Rom, inom ramen för USI – Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering. Undervisningen ges på halvfart under 10 – 12 veckor, med vistelse på Sicilien under sju till tio dagar inom kursens förlopp. Undervisningen sker genom ett internetforum och består av föreläsningar och seminarier, samt en exkursion till Sicilien. Några av föreläsningarna ges vid exkursionen, där också studenterna redovisar avgränsade uppgifter. Kostnader för exkursionen till Sicilien täcks till större delen av HT fakulteten vid Lunds universitet för där antagna studenter.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ark.lu.se/kurs/ARKN16

Kontakt

Professor Mats Roslund, mats [dot] roslund [at] ark [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen i något av ämnena idé- och lärdomshistoria, historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv eller historisk arkeologi. Förutom kravet på kandidatexamen skall ett skriftligt motiveringsbrev omfattande en A4-sida text medfölja ansökan. I motiveringen skall framgå vilka högskolestudier sökanden genomfört tidigare, hur kursen berikar och förstärker dennes övriga studier samt varför du personligen söker. Antagningen grundar sig på både tidigare studieresultat och motiveringsbrevet.

Urval

baseras på akademiska meriter, kursens anknytning till studentens tidigare studieinriktning, kursens betydelse för studentens framtida studieinriktning och examen samt säkerställa möjligheten till att skapa en tvärvetenskapligt sammansatt studentgrupp.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På svenska

30 mars 2020 - 5 juni 2020

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa är 12 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen