Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Text och materialitet

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens övergripande tema är källvärde hos äldre texter samt relationen mellan text och materialitet. Vi tar upp textens sociala funktion, dynamik mellan text och tal, texttyper, praktiskt närmande till den fysiska texten, närläsningens metodik, textens tillblivelse-, handhavande- och traderingshistoria, text på ting och i rummet. Dessutom belyses problematik kring och utmaningar med att arbeta med översättningar och olika editioner av texter. Exempel på källmaterial som kan tas upp är antik text och epigrafik, runinskrifter, isländska sagor, dokumentära källor och brev. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarnas syfte är att ge och fördjupa metodiska och teoretiska perspektiv, seminariernas att gemensamt närläsa och tolka en serie nyckeltexter. Målet är ge verktyg för att lära känna, tolka och medvetet förhålla sig till komplexiteten hos våra källor till det förflutna.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, 223 62 Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 79 40

https://www.ark.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

genomgången kandidatkurs i Arkeologi, Historisk arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv, Historisk osteologi, Historia, Latin, Grekiska, Idé- och lärdomshistoria, Religionshistoria eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

6 november 2023 - 12 januari 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 6 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Text och materialitet är 27 500 SEK.