Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teorikurs i audiologi ur ett internationellt perspektiv

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du få internationell inspiration? Vill du fördjupa dina kunskaper om lyssningssvårigheter, auditiv bearbetningsstörning (APD) och om hur de manifesterar sig på olika nivåer i hörselsystemet? Vill du få ta del av den senaste internationella forskningen och teoribildningen inom området? Vill du utveckla dina förutsättningar att arbeta självständigare och mer evidensbaserat?

Kursens innehåll

Denna kurs är en internationell mötesplats där du som student får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett audiologiskt relevant fält ur ett globalt perspektiv. Vi utformar innehållet i kursen i samverkan med olika utländska partneruniversitet och internationellt framstående forskare. Det ämnesmässiga innehållet har varierat mellan olika kurstillfällen.

Hösten 2022 kommer du att tillsammans med en gästlärare från University of Queensland och medstudenter kunna fördjupa dig inom hörseldiagnostik och habilitering av små barn. Kursen har fokus i att fördjupat förklara krav och utmaningar vid diagnosticering av små barn och relatera dessa till evidensbaserad habilitering av barn utifrån både praktiska och teoretiska ramverk. Kursen ger en fördjupad förståelse för hur utredning och habilitering av små barn är sammanlänkade. 

Undervisningen sker hösten 2022 i form av distansundervisning och en veckas undervisning på campus. Du får ta del av introduktion, föreläsningar, workshop och seminariediskussioner med den inbjudna internationella gästläraren och den svenska kursledaren. Examination av kursen sker genom att du med stöd av undervisning och egna litteraturstudier utformar en skriftlig/muntlig rapport.

Studerandegruppen består av nationella och internationella audiologistudenter och yrkesverksamma/alumni. Lärosätet ansvarar för kursintroduktion och slutexamination. Föreläsningar, seminarier, workshops och ämnesinriktad kunskapskontroll leds av gästlärare.

Undervisningsspråket är engelska.

Efter kursen

Kursen ger dig möjlighet att tillsammans med andra reflektera, argumentera, problematisera  kring olika aspekter av APD i ett nationellt och globalt perspektiv och att därmed bredda och  fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom detta område.

Kursplan når du via denna länk: http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/AUDN80
Kursplan på engelska: http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/en/AUDN80  

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursledare

Jonas Brännström

E-post: jonas [dot] brannstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Kajsa Johansson

E-post: kajsa [dot] johansson [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Audionomexamen motsvarande medicine kandidatnivå i audiologi. Utländsk examen i audiologi med behörighet för studier på avancerad nivå.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Antal träffar:
5 av vilka 5 är obligatoriska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 15 januari 2023

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Teorikurs i audiologi ur ett internationellt perspektiv är 17 500 SEK.