Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Preventiv audiologi

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du tillsammans med andra fördjupa dina kunskaper inom området preventiv audiologi för att kunna bedriva kvalificerad förebyggande hörselvård? Kursen har fokus i samhällets, gruppers och individers behov av en bättre hörselmiljö och i din roll som audionom för att bistå i denna.

Kursens innehåll

Under kursen får du möjlighet att knyta samman tidigare kunskaper och erfarenheter inom audiologi, psykologi, akustik och signalbehandling med nya kunskaper och färdigheter inom området preventiv audiologi. På så sätt får du förutsättningar för att bedriva en kvalificerad förebyggande hörselvård.

Bland annat studerar vi och diskuterar:

  • Modeller för förebyggande hörselvård, rådgivning, i ett globalt perspektiv
  • Genetik och hörsel
  • Läkemedel och hörsel
  • Bullerexponering och hörsel
  • Arbetsrelaterade hörselskador
  • Lagar och bestämmelser kring buller
  • Hörselskydd, egenskaper och användningsområden

Undervisningen sker hösten 2022 i form av distansundervisning och undervisning på campus. Du får ta del av föreläsningar, seminarier, falldiskussioner, bedriva litteraturstudier och informationssökning och genomföra arbetsuppgifter.

Efter kursen

Kursen ger dig möjlighet att tillsammans med andra reflektera, argumentera, problematisera  olika aspekter av hörselhälsa och fördjupa dina kunskaper om preventiv audiologi i både nationellt och globalt perspektiv. Utöver detta kommer du att ha ökade kunskaper och färdigheter för att bedriva en viktig kvalificerad förebyggande hörselvård såväl på samhälls-, grupp- och individnivå.

Du kan läsa kursplanen via länken nedan. 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Anders Jönsson

E-post: anders [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Kajsa Jönsson

E-post: kajsa [dot] johansson [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Audionomexamen motsvarande medicine kandidatnivå i audiologi.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 3 är obligatoriska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 15 januari 2023

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Preventiv audiologi är 17 500 SEK.