Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fördjupning i audiologi I

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du på egen hand och tillsammans med andra förvärva eller fördjupa kunskaper inom olika audiologiska specialområden - kliniskt eller teoretiskt, nationellt eller internationellt? Denna kurs har fokus på samhällets, gruppers och individers behov av ökad audiologisk kunskap och på din roll som audionom.

Kursens innehåll

I kursen får du möjlighet att identifiera och välja område där du känner behov av fördjupning. Tillsammans med kursledare utformar du en plan för dina studier för att sedan fördjupa dig inom detta område. Du kan genomföra dina studier i form av:

  • internationella studier.
  • kliniskt projekt.
  • klinisk praktik med kvalificerad handledning.
  • litteraturstudier, litteraturöversikt.
  • mindre vetenskaplig artikel.

Därutöver kommer du att kunna ta del av andra kursdeltagares individuella studier och audiologiska fördjupade kunskaper. 
 
Undervisningen sker hösten 2023 i form av distansundervisning enligt individuell plan och består av seminarier vid kursstart, under arbetets gång och vid avslutande examination.

Efter kursen

Kursen kommer att ge dig ökad kunskap i ditt eget valda audiologiska ämnesområde och i andras ämnesområden. Du kommer också att ha förvärvat en ökad förmåga att analysera och diskutera på ett fördjupat sätt inom olika audiologiska frågor. På så sätt får du också ökade förutsättningar för att bedriva viktig och kvalificerad, ibland banbrytande, hörselvård. Därtill förutsättningar för att bidra till att utveckla audiologin inom idag eftersatta, eller specialområden på såväl samhälls-, grupp-, som individnivå.

Du når kursplanen via länken nedan.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Jonas Brännström

E-post: jonas [dot] brannstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Tillträde till kursen har studerande som
- avlagt audionomexamen/medicine kandidatexamen i audiologi.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 18 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fördjupning i audiologi I är 19 375 SEK.