Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bokhistoria: Fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng
Kursen ger dig fördjupade kunskaper i bokens historia. Den behandlar grafisk kommunikation både ur ett bokmarknadshistoriskt perspektiv och ur mer teoretiska synvinklar.

Kursen ger dig ökad insikt i hur man kan förstå den roll böcker och andra dokument spelat genom århundradena och hur man kan tänka och arbeta när man studerar frågor som har med detta att göra. I en av delkurserna får du också lära dig mer om bokens materiella och formgivningsmässiga aspekter samt om hur boken fungerar som medium.

Kursen är indelad i fyra delkurser à 7,5 poäng.

Delkurs 1: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv

Kursen ger dig kunskap om hur bokmarknaden växte fram i Europa efter introduktionen av boktryckarkonsten. Den behandlar också de politiska konsekvenserna av bokcensur och tryckfrihet i Sverige såväl som i övriga Europa. Kursen belyser uppkomsten av en modern bokmarknad där olaglig kopiering och pirateri bekämpades med upphovsrätt. I fokus för kursen står de historiska kontexter i vilka boken och trycket fungerat som en politisk kraft. Kursen undersöker också vilka olika roller boktryckare, förläggare och författare spelade på bokmarknaden i olika historiska perioder.

Delkurs 2: Bokens materialitet och boken som medium

Kursen belyser hur boken formats som ett samhälleligt medium. Fokus ligger på perioden från tiden för uppkomsten av boktryckarkonsten fram till idag. Du får stifta närmare bekantskap med hur böcker sett ut historiskt, vilka ideologiska, teknologiska och estetiska faktorer som har påverkat deras formgivning samt vilken funktion de haft som förmedlare av det tryckta ordet. Bland de aspekter av boken som behandlas finns format, inbindningstyper och typografisk gestaltning. Kursen ger dig även en mer ingående kännedom om material, tekniker och bevarandefrågor. Upplägget är både historiskt och tematiskt.

Delkurs 3: Bokhistorisk teori och metod

Kursen ger dig kunskap om bokhistorias teoretiska fundament och metodiska verktyg samt aktuella vetenskapliga förhållningssätt till fältet. Med konkreta exempel behandlar kursen hur textsociologi och kulturhistoria möts i bokhistoria och hur kunskap i bibliografi och grafisk kultur öppnar för fördjupat arbete i bokhistoriska frågeställningar. I kursen lär du dig att analysera dokument från olika perioder i historien. Kursen löper parallellt med uppsatskursen och tanken är att du ska ha nytta av den när du själv arbetar med teori och metodfrågor i ditt eget skrivande.

Delkurs 4: Uppsats

Uppsatskursen löper parallellt med teori och metodkursen. I kursen får du lära dig att behandla ett avgränsat fenomen eller en bestämd frågeställning på ett vetenskapligt sätt. Det innebär bland annat att du ska samla in material, läsa in dig på relevant litteratur, värdera dina källor samt beskriva, analysera och sammanställa ditt material. Du ska också lära dig att arbeta med och resonera kring teori och metod. I kursen arbetar vi fortlöpande med kamratgranskning, gruppdiskussioner och individuell handledning från lärarna.

Efter kursen

Studier i bokhistoria ger kunskaper som kan vara användbara inom många olika arbetsområden såsom förlag, bibliotek, arkiv, media och kommunikation, grafisk form, omvärldsanalys, forskning, kulturförmedling med mera. Utöver den ämnesspecifika kunskapen ger dig de bokhistoriska studierna även en rad generella kompetenser som du har stor nytta av i ditt yrkesverksamma liv. Du

  • lär dig att arbeta självständigt och disciplinerat och utvecklar en vana att jobba mot en deadline,
  • kan förklara komplicerade akademiska texter och forskning på ett lättförståeligt vis,
  • får ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskussion, argumentation, reflektion och analys,
  • kan handskas med stora mängder data och dra generella slutsatser,
  • har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt granska och värdera den,
  • kan skriva rapporter, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.kultur.lu.se/kurs/BBHA23

Kontakt

Institutionen för kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, LUX – Hus C, Lund
Box 192, 221 00 Lund
+46 46 222 31 40

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt avslutad grundkurs (30 hp) i ämnet bokhistoria eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Blandad undervisningstid Lund, halvtid 50%

På svenska, distansutbildning

2 september 2019 - 7 juni 2020

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2017

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*

Högskoleprovet (HP)*

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 20176 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Bokhistoria: Fortsättningskurs är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen