Biomedicin: Fysiologi

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen ger en introduktion till människans fysiologi med inriktning på organsystem och dessas reglering. Kursen inleds med generella teman inom fysiologin som homeostatiska principer samt nervös respektive endokrin kontroll. Perifera nervsystemet, med tyngdpunkt på autonoma delar och sinnesorgan läses. Centrala nerv- systemet läses översiktligt i samband med respektive perifer komponent. Kursen fortsätter därefter med integrativ fysiologi inom de stora organsystemen. Under kursen förvärvad kunskap om nervös och endokrin kontroll tillämpas för att förklara funktion och reglering. Stor vikt läggs vid förståelsen av homeostatisk reglering. Parallellt med fysiologin läses den morfologi och anatomi som behövs för att funktionen ska kunna förklaras.

Kursen bygger i stor utsträckning på problembaserat lärande (PBL) och består av veckolånga teman. En typisk vecka innehåller en eller flera stödföreläsningar. Under veckan arbetar kursdeltagarna i tutorgrupper (två möten/vecka) och enskilt. Vissa teman innehåller mikroskoperingsövningar, laborationer eller demonstrationer för att illustrera t.ex. morfologi eller öka förståelsen för integrativa fysiologiska processer. Vissa moment behandlas genom seminarier eller handledda gruppstudier.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study Advisor:
Alexandra Odenmar
+46 (0) 46-222 71 21
alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt tre terminers studier på biomedicinskt kandidatprogram alternativt minst 15 hp grundläggande cellbiologi, 30 hp kemi varav minst 15 hp cellens kemi eller biokemi samt ytterligare 30 hp inom cellbiologi, mikrobiologi, genetik eller immunologi.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-
Högskoleprovet (HP)-
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)-

Totalt antal antagna

Vårterminen 2021 - 0 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biomedicin: Fysiologi är 45 000 SEK.