Biomedicin: Patobiologi och farmakologi

Kurs 13.5 högskolepoäng

Kursen integrerar tidigare förvärvade kunskaper inom t.ex. fysiologi, cellbiologi och kemi med patobiologi och farmakologi genom att studera några utvalda sjukdomstillstånd. Den syftar till att ge ett helhetsperspektiv på sjukdomarna och belyser behovet av en bred kunskapsbas för att kunna förklara dessa på såväl molekylär som cellulär och organnivå. Etiska frågeställningar inom ämnet berörs. Kursen ger också träning i att arbeta i grupp och i att ge och ta emot återkoppling.

Kursen bygger i stor utsträckning på problembaserat lärande (PBL) och består av oftast veckolånga teman. En typisk vecka innehåller en eller flera stödföreläsningar. Under veckan arbetar kursdeltagarna i PBL-grupper (två möten/vecka) och enskilt. Under det första mötet analyseras ett temaspecifikt fall, vilket leder till att gruppmedlemmarnas kunskaper inom området inventeras och studiemål för veckan formuleras. Under det avslutande mötet går gruppen igenom och diskuterar de kunskaper som inhämtats enskilt samt återkopplar till och förklarar fallet. Arbetet i gruppen understödjs av en tutor. Under PBL tränas studenten i att ta ansvar för sin kunskapsutveckling samt att arbeta konstruktivt i grupp.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study Advisor:
Alexandra Odenmar
046-222 71 21
alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt tre terminers studier på biomedicinskt kandidatprogram samt genomgången kurs i fysiologi (15 hp) alternativt minst 15 hp grundläggande cellbiologi, 30 hp kemi varav minst 15 hp cellens kemi eller biokemi, 7,5 hp mikrobiologi, 7,5 hp immunologi, 15 hp humanfysiologi samt ytterligare minst 15 hp inom cellbiologi, mikrobiologi, genetik eller immunologi.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

24 mars 2021 - 30 maj 2021

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biomedicin: Patobiologi och farmakologi är 40 500 SEK.