Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Biomedicin: Biomedicinsk etik

Kurs 1,5 högskolepoäng

Kursen ger en introduktion till etiska frågeställningar inom biomedicinsk forskning samt ger en översikt över de lagar och förordningar som reglerar hur forskning bör eller får bedrivas. Områden som behandlas är vilken typ av forskning som är tillåtna i samhället, djurförsök, humanförsök, etisk användning av forskningsresultat, genetisk information, biobanker, samt stamceller.  Även mer filosofiska frågeställningar behandlas, såsom när livet börjar och vilken plats människan har i jämförelse med andra livsformer. Vidare behandlas ett forskningsprojekt där studenterna analyserar etiska frågeställningar och redogör för vilka delar av projektet som kräver etiskt tillstånd från olika etiska kommittéer. Fokus ligger på hur projektet skall utföras etiskt, vad man ansöker om tillstånd för, och hur man får använda data och provmaterial.

Centrala etiska begrepp och teoribildning, samt de forskningsetiska nämndernas arbete, introduceras i form av föreläsningar med interaktiva inslag. Med autentiska forskningsprojekt som utgångspunkt arbetar studenterna vidare i grupp med etiska gränssättningar samt egenreflektion. Därefter ges studenterna möjlighet att diskutera det som framkommit under gruppundervisningen och självstudierna med hela kursen samt med lärare med biomedicinsk och filosofisk kompetens.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se/biomedicin/kandidatprogrammet

Kontakt

Studievägledare Jenny Arfwedson 046-222 19 66, 0730-39 13 47

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt tre terminers studier på kandidatprogrammet i Biomedicin eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

1 juni 2020 - 7 juni 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biomedicin: Biomedicinsk etik är 4 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen