Biomedicin: Biomedicinsk etik

Kurs 1.5 högskolepoäng

Kursen ger en introduktion till etiska frågeställningar inom biomedicinsk forskning samt ger en översikt över de lagar och förordningar som reglerar hur forskning bör eller får bedrivas. Områden som behandlas är vilken typ av forskning som är tillåtna i samhället, djurförsök, humanförsök, etisk användning av forskningsresultat, genetisk information, biobanker, samt stamceller.  Även mer filosofiska frågeställningar behandlas, såsom när livet börjar och vilken plats människan har i jämförelse med andra livsformer. Vidare behandlas ett forskningsprojekt där studenterna analyserar etiska frågeställningar och redogör för vilka delar av projektet som kräver etiskt tillstånd från olika etiska kommittéer. Fokus ligger på hur projektet skall utföras etiskt, vad man ansöker om tillstånd för, och hur man får använda data och provmaterial.

Centrala etiska begrepp och teoribildning, samt de forskningsetiska nämndernas arbete, introduceras i form av föreläsningar med interaktiva inslag. Med autentiska forskningsprojekt som utgångspunkt arbetar studenterna vidare i grupp med etiska gränssättningar samt egenreflektion. Därefter ges studenterna möjlighet att diskutera det som framkommit under gruppundervisningen och självstudierna med hela kursen samt med lärare med biomedicinsk och filosofisk kompetens.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study Advisor:
Alexandra Odenmar
046-222 71 21
alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt tre terminers studier på kandidatprogrammet i Biomedicin eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

31 maj 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biomedicin: Biomedicinsk etik är 4 500 SEK.