Biomedicin: Molekylär medicin

Kurs 15 högskolepoäng

Det övergripande syftet med kursen är att ge en bred kunskapsbas inom molekylärmedicinsk forskning samt att utveckla generiska färdigheter såsom att muntligt och skriftligt kommunicera, diskutera och kritiskt granska vetenskapliga publikationer och forskningsprogram. Kursen består av ämnesspecifika veckor, litteraturstudier, grupparbeten, muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i form av en kursportfolio. De specifika ämnesområdena har valts ut för att exemplifiera ett brett spektrum av molekylärbiologiska metoder, biomedicinska studier och sjukdomar. Kursen skall ge en ökad förståelse för molekylära sjukdomsmekanismer och utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska metoder behandlas. Etiska och samhälliga konsekvenser av biomedicinska resultat diskuteras också.

Kurslitteraturen domineras av vetenskapliga artiklar och studenterna tränas således att tillgodogöra sig information samt kritiskt granska publicerade data. Genom muntliga presentationer tränas presentationsteknik och förmåga att sammanfatta och förmedla tillägnad kunskap. I grupparbeten tränas förmågan att tolka, diskutera och utvärdera biomedicinska frågeställningar, hypoteser och resultat.

I kursen ingår skrivandet av två forskningsprogram, där studenterna skall lära sig grunderna för forskningsfinasieringsystem nationellt och internationellt, följa instruktioner i utformande av forskningsprogram, träna sin kreativa, analytiska och kommunikativa förmåga och få praktisk erfarenhet av peer-review genom kamratgranskning.

Kursen är från och med höstterminen 2017 obligatorisk i det biomedicinska kandidatprogrammet och ingår i dess termin 5.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study Advisor:
Alexandra Odenmar
+46 (0) 46-222 71 21
alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt två års studier på kandidatprogram i biomedicin eller 90 hp högskolestudier omfattande minst 15 hp biokemi, 30 hp cellbiologi, 15 hp fysiologi, och 15 hp patobiologi/farmakologi.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) -

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) -

Högskoleprovet (HP) -

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biomedicin: Molekylär medicin är 45 000 SEK.