Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Biomedicin: Biomedicinsk profession

Kurs 15 högskolepoäng
Kursens syfte är att förbereda studenten för forsknings- och utvecklingsarbete, dels för att inom ramen för masterprogrammet genomföra ett examensarbete, dels för framtida yrkesverksamhet inom såväl akademi som läkemedels- och övrig biomedicinsk industri. Kursinnehållet motsvarar det obligatoriska kurspaketet för forskarstuderande antagna vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Följande utbildningsmoment ingår i kursen:

 • forskningsetiska regler och principer, svensk etikprövningslag, etiska överväganden vid forskning och immateriella rättigheter
 • regelverk avseende genmodifierade mikroorganismer (GMM) samt orientering i Good Laboratory Practice (GLP)
 • forskning inom Life Science-industrin (seminarieserie med deltagande av företagsföreträdare)
 • projektplan (teori och praktik)
 • strukturerad informationssökning i databaser, bibliometri
 • muntlig forskningspresentation, inklusive orientering i kognitions- och
 • beteendevetenskaplig teori, och med fokus på bl.a. icke-verbala kommunikationsmönster i presentationssituationer, stressreaktioner och röstbehandling
 • vetenskapligt skrivande (forskningsansökan) inkl. populärvetenskaplig sammanfattning
 • utvärdering av forskningsresultat, peer review och konstruktiv kritik
 • publiceringsmetodik inklusive grafiska redskap
 • biostatistiska metoder inkl. statistisk beskrivning (medelvärden, standardavvikelse,
 • normalfördelning, konfidensintervall, referensintervall), statistisk analys (signifikans, styrka, hypotesprövning, p-värden, transformering, parametriska och icke-parametriska test, parade och icke-parade tester, korrelation, regression, Anova), kliniskt informationsvärde (sensitivitet och specificitet, roc-kurvor, prediktiva värden). En introduktion ges till epidemiologisk forskning och SPSS.
 • grundläggande bioinformatik (databaser, sekvens-alignment, att hitta sekvenser, sekvensanalys, proteinstruktur)
 • att handleda på ett laboratorium  

Kontakt

Study Advisor:
Alexandra Odenmar
046-222 71 21
alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Minst 60 hp inom masterprogrammet i biomedicin.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

31 augusti 2020 - 1 november 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201910 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biomedicin: Biomedicinsk profession är 45 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen