Biologi: Fiskeriekologi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR67

Hur mycket fisk finns det i havet och vad är ett uthålligt uttag? Dessa aktuella frågor är centrala på kursen Fiskeriekologi. Kursen börjar med att ni får en överblick av hur fiskar fungerar och vilken roll de har i akvatiska ekosystem. En del av litteraturen tar vi upp på litteraturseminarier, andra tar vi upp på föreläsningar där mer specifika och djuplodande analyser kräver det. Ni får möjlighet att själva bekanta er med olika miljöer, från bäckar till öppet hav, genom den provtagning med hjälp av elfiske, ekolodning, nät och trålning som ni kommer att genomföra. På labbet analyserar vi fångsterna och bestämmer de olika arternas populationsstruktur, tillväxtmönster och diet. Under denna del av kursen får ni också en introduktion i statistisk metodik och möjlighet att applicera era egna data. Fältdata används vid beräkningar av hur mycket fisk det finns i vattnet. Ni kommer använda er av liknande beräkningsmodeller, s k virtuell populationsanalys, som professionella fiskeribiologer nyttjar sig av. Därmed får ni en inblick i hur man gör idag

. Vi gör också studiebesök på fiskodling och en exkursion för att titta på praktisk fiskevård. Den tillämpade karaktären på kursen har gjort att vi inte har någon skriftlig tentamen. Examinationen består i stället av de skriftliga och muntliga redovisningar som varje delmoment innefattar. Välkomna!!

Mer om utbildningen hittar du på http://www.biology.lu.se/education/courses/advanced-courses/fisheries-ecology-15-cr

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

+46 46 222 38 10

http://www.biologi.lu.se/

Christina Ledje

Studievägledare

+46 46 222 73 16

christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark

Studievägledare

+46 46 222 37 28

lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

105 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp samt BIOR17 Limnologi 15 hp, BIOR65 Marin ekologi 15 hp eller BIOR44 Limnologi och vattenvård 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 november 2020 - 15 januari 2021

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Fiskeriekologi är 36 250 SEK.