Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Zooekologi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR91

Centralt för kursen är evolutionär teori och dess ekologiska applikationer. Kursen fokuserar på processer på gen- och individnivå, med tyngdpunkt på djur. Kursen är uppdelad i olika moment baserat på ämnesinnehåll där 10 hp omfattar teori och 5 hp avser övningar och projekt. Ett centralt mål för kursen är att studenterna lär sig ett evolutionärt tankesätt (evolutionary thinking) för att förstå mönster i naturen.

Evolutionär ekologi

Med utgångspunkt i Darwins teori om evolution belyses centrala koncept inom ekologi som naturlig och sexuell selektion samt fitness-begreppet. Speciell vikt läggs vid hur proximata (mekanistiska) och ultimata (evolutionära) förklaringar förhåller sig till varandra och bidrar till förståelsen av ekologiska processer. Viktiga metoder för att studera ekologiska och evolutionära processer berörs också.

 

Ekofysiologi och migration

Detta avsnitt belyser betydelsen av organismers fysiologiska och morfologiska anpassningar och begränsningar, både över ekologisk och evolutionär tid.

Livshistoriestrategier

Avsnittet fokuserar på frågor som när, var och hur organismer bäst utför olika delar av sin livscykel, speciellt i relation till reproduktion.

Parningssystem och sexuell selektion

Avsnittet behandlar sociala parningssystem, utom-äktenskapliga parningar, de evolutionära konsekvenserna av konflikter såväl mellan könen som mellan föräldrar och avkomma samt teorier om sexuell selektion och partnerval.

Samevolutionära processer och signaler

I detta avsnitt behandlas samevolutionära processer inom och mellan arter, samt hur dessa uppkommer, upprätthålls och förändras.

Vetenskaplig metodik

Detta är delvis integrerat i kursens andra delar, men innehåller också specifika delar som behandlar vetenskapsmetodik, litteraturprojekt (review av artiklar som utförs individuellt), experimentdesign samt korta praktiska projekt.

Mer

Kursen avslutas med en konferens där studenterna använder sina kunskaper inom zooekologi, vetenskapsmetodik (experimentdesign, statistik etc.) och presentationsteknik för att designa en vetenskaplig studie och presentera denna i form av ett vetenskapligt föredrag.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande BIOR69 Populations- och samhällsekologi, 15 hp, alternativt BIOR82 Akvatisk ekologi, 15 hp. Avlagd kandidatexamen (180 hp). Engelska 6/B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Zooekologi är 42 500 SEK.