Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus

Kurs 7.5 högskolepoäng

Den amerikanske forskaren E. P. Sanders rekonstruktion av den antika judendomen i boken Paul and Palestinian Judaism (1977) blev startskottet för en revolution inom både Jesus- och Paulusforskningen. Medan Jesus och Paulus traditionellt ansågs befinna sig i ett motsatsförhållande till judendom, påbörjades på 1980-talet, en process där dessa båda historiska figurer i ökande grad kom att ses som en del av andra templets judendom.
Mot bakgrund av den senaste forskningen om Jesus, Paulus, andra templets judendom och den framväxande Jesusrörelsen presenterar kursen den nya synen på Jesus och Paulus och diskuterar hur dessa historiska gestalter kan förstås som representanter för antik judendom och betydelsen för förståelsen av uppkomsten av kristendomen som en ny religion.


Studieresa

Kursen innefattar en frivillig studievistelse vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem mellan den 20 och 31 oktober 2019 med föreläsningar och exkursioner. Studenten betalar endast resekostnader och vissa måltider vid utflykter och lediga dagar. Den 20:e och 31:e oktober är resdagar. Lärare: Karin Zetterholm, Magnus Zetterholm.

Kursen inleds med ett obligatoriskt heldagsseminarium den 2 september 2019 och innehåller ytterligare ett obligatoriskt diskussionsseminarium den 2 december 2019. Undervisningen består för övrigt av inspelade föreläsningar och nätbaserade seminarier där kurslitteraturen behandlas, vilket förutsätter tillgång till dator, mobiltelefon eller läsplatta, samt tillgång till internetuppkoppling.

Kursen examineras fortlöpande genom inlämning av papers relaterade till de nätbaserade seminarierna och genom en avslutande mindre uppsats som inlämnas senast den 6 januari 2020.

 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ctr.lu.se/kurs/CTRR33

Öppnas för anmälan
2021-03-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp religionsvetenskap, varav minst 45 hp inom bibelvetenskap eller motsvarande.

Urval

Platsgaranti

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2021-03-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus är 13 750 SEK.