Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger dig kunskaper i farmakologi och sjukdomslära samt vård- och behandlingsprinciper för att sjuksköterskan på ett säkert sätt ska kunna förskriva läkemedel som finns upptagna i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43).

Kursen kan ingå i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap inom huvudområdet omvårdnad.. Efter avslutad kurs kan du ansöka om förskrivningsrätt under förutsättning att du har en barnmorske- alternativt specialistsjuksköterskeutbildning om minst 60 hp i enlighet med SOFS 2003:11.

Kursen startar vanligtvis varje hösttermin. Samläsning sker med studenter i Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se/utbildning/program_och_kurser/fristaaende_kurser/farmakologi_och_sjukdomslaera_med_foerskrivningsraett_av_vissa_laekemedel

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Leg sjuksköterska med barnmorske- alternativt specialistsjuksköterskeutbildning minst 60 hp i enlighet med SOFS 2003:11.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, deltid 67%

På svenska

Studieperiod

5 oktober 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 5 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel är 45 000 SEK.