Adin, systemvetenskapligt kandiadatprogram - design av informationssystem

Till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem

Adin följde sitt hjärta och tänkte inte på arbetsmarknadens statistik när han skulle välja universitetsutbildning. Han har ett stort intresse för både teknik och människor och vill i framtiden arbeta med att förbättra och underlätta människors vardag.

Fakta: Adin

Född: 22 år

Kommer från: Trelleborg

Bor: Lund

Utbildning: Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem

Började studera i Lund: ht-16

Förväntad examen: vt-19 (kandidat) och vt-21 (master)

Biomedicinstudenten Liza står i labbrock i ett laboratorium

Studenter berättar

Läs fler intervjuer med andra studenter, på andra utbildningar.