Samhälle, risk och hälsa

Kurs 7.5 högskolepoäng

I kursen behandlas olika samhällsfenomen som rör risk och hälsa. Dessa studeras genom historiska, nutida och globala utblickar och med etnografiska perspektiv och metoder. Efter en inledande översikt över hur och på vilka sätt risk och hälsa kan förstås och studeras fokuseras olika teman som läkemedel, genetik, kolonialism, migration, kris och krig, klimat, pandemier och genetik. Kursen är baserad på aktuell forskning inom etnologi, medicinsk antropologi, medicin och kulturvetenskap.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av tvärvetenskapliga perspektiv på hälsa och till dig som i en framtida yrke kommer att verka inom hälsofältet, såsom inom vård och omsorg.

Kursen ingår som delkurs i kursen Vård och hälsa i ett globalt perspektiv.

 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.kultur.lu.se/kurs/ETND01

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för kulturvetenskaper

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX – Hus C, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 31 40

https://www.kultur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Start Vårterminen 2021

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

24 mars 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhälle, risk och hälsa är 13 750 SEK.