Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Företagsekonomi: Projektutveckling - praktisk tillämpning i grupp

Kurs 7,5 högskolepoäng
Ett projektarbete, antingen eget eller ett uppdrag från en organisation, utgör basen för kursen. Parallellt med projektarbetet finns ett paket om sex kunskapsmoduler som ska genomföras. Kunskapen som inhämtas i modulerna ska användas i projektarbetet och tillsammans med praktiken omsättas till en projektrapport.

De sex kunskapsmodulerna är följande:

1. Att se möjligheter

Modulen behandlar olika sätt att se möjligheter och generera idéer. Genom förståelsen för de olika idéprocesserna ges studenterna bättre förutsättningar att skapa intressanta projektidéer för sig själva eller för en organisation.

2. Processer från idé till verklighet

Processen från idé till verklighet kan se olika ut beroende på inom vilket område man verkar. Att utveckla en substans som blir medicin är till exempel helt annorlunda i förhållande till att sätta upp en teaterföreställning. Olika processer för olika typer av nyskapande behandlas, och studenterna ges insikter i hur osäkerhet kan reduceras i dessa processer.

3. Gruppens utveckling och gruppdynamik

Alla nya grupper genomgår en utveckling. Utvecklingen kan resultera i allt från dysfunktionella grupper till mycket väl fungerande dito. Modulen behandlar de olika stadierna i utvecklingen och hur dessa kan hanteras för att gruppen ska fungera väl.

4. Intressenter

Alla projekt har intressenter, dvs organisationer eller individer som på olika sätt berörs av projektet. Modulen fokuserar på att identifiera, analysera och hantera de olika intressenterna och deras krav.

5. Resursanskaffning

Resurser är inte nödvändigtvis synonymt med kapital. Resurser kan vara andra saker som behövs för att projektet ska kunna genomföras. Modulen behandlar olika tillvägagångssätt för att få tag i dessa resurser, och konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

6. Kommunikation

Modulen behandlar olika sätt att kommunicera såväl inom projektet som till externa mottagare av ett budskap. Det handlar om allt från interna och externa processer för kommunikation till själva budskapet som ska framföras.

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund
Box 7080, 220 07 Lund

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 60 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På svenska

2 november 2020 - 17 januari 2021

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Företagsekonomi: Projektutveckling - praktisk tillämpning i grupp är 12 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen