Tolkning i offentlig sektor: Grundläggande terminologi

Kurs 3.5 högskolepoäng

Kursen ger metodiska och teoretiska insikter samt praktiska övningar i terminologiarbete för tolkar. Den studerande tränas i att identifiera och definiera facktermer samt skilja dem från allmänord. Vidare diskuteras vad som kännetecknar en tillförlitlig källa och vilka databaser, ordböcker och andra resurser man kan använda när man skapar sina egna termlistor.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/flersprakighet/tolkning/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Sandy Åkerblom, sandy [dot] akerblom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
5 av vilka 5 är obligatoriska

Studieperiod

3 september 2020 - 20 december 2020

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tolkning i offentlig sektor: Grundläggande terminologi är 6 417 SEK.