Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tolkning i offentlig sektor I, arabiska

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen Tolkning i offentlig sektor I vänder sig både till dig som redan arbetat som tolk och till dig som helt saknar erfarenhet från området. Utbildningen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och arabiska.

Kursen ger grundläggande teoretisk kunskap om tolkning som social interaktion, som kognitiv process och praktisk verksamhet. Kursen behandlar olika tolkningstekniker, terminologiarbete, tolkens egen självpresentation på båda tolkspråken samt de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. Den ger också praktisk förtrogenhet med grundläggande tolkningstekniker, dvs. kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning.

Kursen ges på helfart med ett distansupplägg.

Delkurser

  1. Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp
  2. Grundläggande terminologi, 3,5 hp
  3. Terminologi i praktiken, 4 hp
  4. Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Behörighet

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänt antagningsprov. Provet består av två delprov, vilka beskrivs nedan.

Delprov 1 består av två moment: femton meningar på svenska som läses upp och vars innehåll ska överföras muntligt till det arabiska, samt femton meningar på arabiska som läses upp och vars innehåll ska överföras till svenska. Den sökandes prestation bedöms utifrån kriterierna innehållsåtergivning, uttal och grammatik/språkbehärskning. För varje mening kan man få maximalt 4 poäng (2p för innehållsåtergivning, 1p för uttal och 1p för grammatik/språkbehärskning). För att få godkänt på delprov 1 måste man uppnå minst 50 av 60 möjliga poäng per språkdel.

Delprov 2 består också av två moment: en läsförståelsetext på svenska och en på arabiska. Texterna behandlar vardagliga ämnen och omfattar cirka 250 ord. Till vardera text finns tio läsförståelsefrågor. Varje svar bedöms efter kriterierna innehåll och språkbehärskning. För varje svar kan man få maximalt 3 poäng (2p för innehåll och 1p för språkbehärskning). För att få godkänt på delprov 2 behöver den sökande få minst 18 poäng av 30 möjliga poäng per språkdel.

När samtliga prov är bedömda sammanställs resultaten. Max antal poäng på antagningsprovet är 180 poäng (120 poäng för delprov 1, 60 poäng för delprov 2).För att klara antagningsprovet måste alla provmoment vara godkända. Sökanden som klarat antagningsprovet, och som därmed har uppfyllt kravet på den särskilda behörigheten rangordnas utifrån deras totala antal poäng. Det är alltså resultaten från antagningsprovet som används vid urval.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Sandy Åkerblom

E-post: sandy [dot] akerblom [at] nordlund [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg 10%, HP 10%, Antagningsprov 80%

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

29 augusti 2022 - 15 januari 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tolkning i offentlig sektor I, arabiska är 55 000 SEK.