Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tolkning i offentlig sektor I, franska

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen Tolkning i offentlig sektor I vänder sig både till dig som redan arbetat som tolk och till dig som helt saknar erfarenhet från området. Utbildningen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och franska.

Obligatoriskt antagningsprov

Du visar att du har de kunskaper i franska som krävs i ett antagningsprov. Provet är obligatoriskt och genomförs online över Zoom den 2–3 maj, och då behöver du en stabil internetuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare. Vi skickar ut kallelse till dig den 25 april. Den som godkänts på det skriftliga provet kallas till ett muntligt prov senare i maj.

Kunskaper i svenska styrker du genom att ladda upp godkänt resultat på Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. (Godkänt resultat på antagningsprovet gäller inte som behörighet i svenska). Vid detta tillfälle ger vi undantag från kravet på grundläggande behörighet i engelska.

Vem vänder sig kursen till?

Grundkursen Tolkning i offentlig sektor I och fortsättningskursen Tolkning i offentlig sektor II vänder sig till dig som antingen har arbetat som tolk tidigare eller är helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen språkspecifik utbildning i kursen.

Kursens innehåll

Under kursen varvas praktiska övningar med teori. Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker. Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi. Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning och anteckningsteknik. Du övar både dialogtolkning på plats och distanstolkning. Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.

Kursen består av fyra delkurser:

  • Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp 
  • Grundläggande terminologi, 3,5 hp
  • Terminologi i praktiken, 4 hp
  • Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Merparten av lärarna som undervisar på kursen är själva yrkesverksamma tolkar. Examinationerna består av hemskrivningar, inlämnade ordlistor, två muntliga tolkprov samt analys av egna inspelade tolkningar.

Så här är kursen utformad

Kursen ges på heltid på höstterminer. Den ges på distans, med ca två träffar online per vecka. Distansundervisningen sker med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas och med regelbundna lektioner på Zoom. All närvaro är obligatorisk. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden. 

Efter studierna

Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som är godkänd på kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursadministratör

Liza Noor

E-post: liza [dot] noor [at] nordlund [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg 10%, Högskoleprov 10%, Antagningsprov 80%

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tolkning i offentlig sektor I, franska är 57 500 SEK.