Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen syftar till att ge dig en allmän översikt över teorier och experimentella verktyg som ligger till grund för vår förståelse av modern partikelfysik. Kursen innehåller också en översikt över kosmologi och astrofysik för att besvara olösta frågorna angående vårt universums innehåll. Kursen anknyter även till grundforskningens del i teknikutvecklingen och hur verktyg utvecklade för partikelfysik används i samhället. Examinationen inkluderar praktisk träning i grupparbete, labbarbete samt muntlig presentation.

Undervisningsspråk

Kursen ges på engelska.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Alice Ohlson

E-post: alice [dot] ohlson [at] hep [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, 22,5 hp fysik inkluderande kunskaper motsvarande

 • FYSB22 Grundläggande kvantmekanik, 7,5 hp,
 • FYSB23 Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik, 7,5 hp och 
 • FYSB24 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp,

och 45 hp matematik inkluderande kunskaper motsvarande:

 • MATA21 Envariabelanalys, 15 hp,
 • MATA22 Lineär algebra 1, 7,5 hp,
 • NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp, 
 • MATB21 Flervariabelanalys 1, 7,5 hp och
 • MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hp,

 

samt antingen ytterligare 37,5 hp i fysik, inkluderande kunskaper motsvarande:

 • FYSA12 Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära, 15 hp,
 • FYSA13 Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik, 7,5 hp,
 • FYSA14 Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik, 7,5 hp och
 • FYSB21 Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion, 7,5 hp,

 

eller ytterligare 37,5 hp i matematik inkluderande kunskaper motsvarande:

 • MATB23 Flervariabelanalys 2, 7,5 hp och
 • MATB24 Lineär analys, 7,5 hp.

 

Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

27 oktober 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 14 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-10-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer är 19 375 SEK.