Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik: Experimentella verktyg

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i viktiga verktyg och tekniker som används i experimentell naturvetenskap i allmänhet och fysikexperiment i synnerhet. Kursen behandlar även framtidsperspektiv för fysikforskningens infrastruktur.

Kursen består av två delar, elektronikmoment och statistik- och redovisningsmoment.

Elektronikmomenten syftar till förståelse av hur signalbearbetning och datainsamling sker i moderna experiment. Likheten med modern elektronik och digitalteknik i samhället är påfallande och vardagsexempel belyses. Studenten får kunskap att kommunicera den moderna elektroniken med experter och det omgivande samhället.

Elektronikmomentets huvudsyfte är att beskriva hur data samlas in, från analog elektronisk bearbetning av elektriska mätssignaler från sensor/detektor via digitalisering till insamling och lagring av data i realtid. Grundläggande analog och digital elektronik utgör basen men även avancerade moderna lösningar, som specialanpassande integrerade kretsar och programmerbar digital elektronik samt gängse laboratorieinstrumentering berörs. Den experimentella elektronikkedjan sätts i relation till modern, digital vardagselektronik med genomarbetade exempel. Praktiska moment i analog och digital elektronik ingår.

Statistik- och redovisningsmomenten innehåller grundläggande statistik- och sannolikhetslära, där binomial-, normal- och poissonfördelning studeras och begreppet konfidensnivå introduceras. Statistik -och redovisningsmomenten behandlar även principer för redovisning av mätresultat där funktionsanpassning med chi-2 test samt principer för parametrisering av data studeras. Genomförande av felberäkning samt redovisning av statistiska och systematiska fel ingår även i momenten.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

David Silvermyr

E-post: david [dot] silvermyr [at] hep [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 75 hp i fysik och 45 hp i matematik, alternativt en kandidatexamen i fysik eller motsvarande, engelska 6/B samt grundläggande behörighet.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

27 oktober 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik: Experimentella verktyg är 19 375 SEK.