Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till fysikaliska fenomen som uppstår vid växelverkan mellan ljus och materia, med fokus på röntgenabsorption, och introducerar metoder för karakterisering av materians egenskaper.

Genom att förstå ljusets växelverkan med materia kommer studenterna sedan att kunna välja lämpliga metoder för att få information om elektroniska och kemiska egenskaper eller strukturella egenskaper. Kursen ger en genomgång av principerna för de viktigaste spektroskopimetoderna med röntgenstrålning.

I kursen behandlas följande aspekter:

  • Växelverkan mellan ljus och materia, framförallt atomer.
  • Kemiska bindningar i molekyler och fasta material och deras förhållande till kvantmekanisk beskrivning.
  • Spektroskopier för att undersöka materiens elektroniska struktur, särskilt elektronspektroskopi, samt bandstruktur, kemiska och strukturella egenskaper.

Kursen består av 2 delkurser:

Delkurs 1, Kontinuerlig utvärdering, 3,5 hp

Delkursen innehåller föreläsningar för att beskriva förhållandet mellan kvantmekanik och spektroskopimetoder, med ökande komplexitet. Delkursen innehåller också övningar, experimentellt arbete och dataanalys som kopplar till de metoder som behandlas. Inom delkursen genomförs studiebesök på laboratorier vid Lunds universitet, inklusive MAX IV, i samband med laborativa aktiviteter.

Delkurs 2, Fördjupningsprojekt, 4 hp

I kursen läggs särskild tonvikt vid de avslutande vetenskapliga projekten i delkurs 2, där studenterna arbetar individuellt med ett tema för att utöka kunskaperna om experimentella metoder, eller fysikaliska fenomen, eller materiens egenskaper. Delkursen omfattar en övning i vetenskaplig sammanfattning, ett projektutkast, en återkoppling till kurskamrater, den skriftliga uppsatsen samt muntlig presentation och opposition.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Stacey Sörensen

E-post: stacey [dot] sorensen [at] sljus [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 120 hp naturvetenskapliga studier vari 75 hp i fysik och 45 hp i matematik ingår, alternativt en kandidatexamen i fysik – i båda fallen inkluderande kunskaper motsvarande FYSB22 Grundläggande kvantmekanik, 7,5 hp, FYSB24 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, samt FYSC23, Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp samt Engelska 6/B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 12 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

20 januari 2025 - 21 mars 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur är 21 250 SEK.