Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Liv har funnits på jorden i mer än 3,5 miljarder år. Hur har livet förändrats under denna tidsrymd och vilka processer har påverkat evolutionens hastighet och riktning? Vad orsakade de uppblomstringar och massutdöenden som har präglat livets historia? Hur är livets utveckling kopplad till den geologiska utvecklingen? Hur kan fossil användas som redskap vid olika geologiska frågeställningar? Detta är några av de frågor som vi kommer att ställa, diskutera och besvara under kursens gång, vilken sammanfattar frontlinjeforskningen inom såväl paleontologi som stratigrafi.

Paleontologin genomgår för närvarande en revolution, och vår bild av vad ett fossil är och vad som kan bevaras håller på att förändras i grunden (det har bl.a. visat sig att ursprungligt biologiskt material kan finnas kvar efter många miljontals år). Dessa omvälvande forskningsrön belyses på kursen, tillsammans med en introduktion av den spjutspetsteknologi som ligger bakom detta paradigmskifte. För att förstå fossiliseringsprocessen genomförs även nedbrytningslaborationer med ett antal nutida växter och djur. Resultaten av dessa tafonomiska experiment kopplas sedan till det som står att finna i det fossila arkivet.

Kursen ger också kunskap om olika marina och terrestra ekosystems utveckling, växt- och djursamhällens dynamik över geologisk tid samt fossilens betydelse vid åldersbestämning och tolkning av sedimentära lagerföljder. I kursen behandlas också moderna stratigrafiska metoder, global korrelation och den geologiska tidsskalan. Slutligen ingår två kortare och en längre exkursion. Utöver fältstudier av världsberömda, rikt fossilförande lagerföljder, besöks även en studio där utdöda organismer rekonstrueras tredimensionellt med hjälp av toppmodern teknik och enligt de senaste forskningsrönen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Geologiska institutionen

Besöksadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

+46 46 222 78 65

http://geologi.lu.se/

Karl Ljung

Studievägledare

karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp geologi inkluderande kurser motsvarande GEOB21 Geologi: Livets utveckling och jordens klimat, 15 hp, GEOB22 Geologi: Mineral och bergarter, 15 hp, GEOB23 Geologi: Sediment, landformer och strukturer, 15 hp, GEOB24 Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi, 15 hp och GEOB25, Geologi i samhället, 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi är 38 750 SEK.