Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Geografiska informationssystem och fysisk planering

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen går in på hur GIS kan användas i detalj- och stadsplanering samt tillämpas för att beskriva, utvärdera och lösa olika problem och presentera dessa digitalt. Du kommer också få iblick i GIS som ett analytiskt verktyg och ett verktyg för visualisering. Kursen är internetbaserad.

Varje samhälle har ett behov av att samordna användningen av mark. Denna kurs kommer att fokusera på användningen av GIS i processen att upprätta fysiska planer, och de offentliga myndigheternas användning av GIS som ett beslutsstödsystem (DSS). Fysiska planer är politiska dokument som ger övergripande direktiv för nuvarande och framtida markanvändning.

Kursens innehåll

Kursen består av sju delmoment:

  • Introduktion till Fysisk planering, hur arbetar en planerare och vilka uppgifter ochproblem ställs en planerare inför.
  • GIS teknik; koncept och hur GIS kan integreras i planeringsprocesser som ettbeslutsstöd.
  • Lagar och förordningar, hur dessa och politiska processer påverkarplaneringsarbetet.
  • Arkitektur och byggnadstraditioner, hur bör man tänka för att bevara ett områdeskaraktär.
  • Regional planering och integration av GIS för olika typer avlokaliseringsproblematik.
  • GIS i detaljplanering, tillämpning av GIS metodik för att beskriva, utvärdera ochlösa olika problem och presentera dessa digitalt.
  • Stadsplanering, stadens strukturer och dess specifika problem, data och GISanvändning

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp inkluderande GISA11. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Geografiska informationssystem och fysisk planering är 15 375 SEK.