GIS: Pythonprogrammering i GIS

Kurs 5 högskolepoäng

Kursen behandlar dels grunderna i Python-programmering, dels hur Python-programmering kan länkas till ett geografiskt informationssystem. Efter introduktion och grundläggande Python-programmering lär sig studenten att programmera och visualisera såväl vektor- som rasterexempel i GIS-miljö. Olika moment, från input, via algoritmprogrammering, till debuggning tas upp i kursen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/gisn24

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study advisor: David Tenenbaum, lumagis [at] gis [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

120 hp inkluderande 30 hp GIS. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Ingen undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2020

Ingen undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

24 mars 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Pythonprogrammering i GIS är 9 583 SEK.