GIS: GIS och distribuerad hydrologisk modellering

Kurs 7.5 högskolepoäng

Kursen går igenom koncepten kring modellering och speciellt distribuerad hydrologisk modellering. I kursen kommer man att genomföra övningar som behandlar planering, insamling av data, förberedelse av data, initiering, kalibrering och validering av modeller. Den rumsliga aspekten har en stor tyngd och i kursen utvärderas hur den spatiala komponenten påverkar utfallet i modeller i relation till icke-spatiala modeller.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/gisn26

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study advisor: David Tenenbaum, lumagis [at] gis [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

120 hp inkluderande 30 hp GISA21 och GISA22 eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Ingen undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

31 augusti 2020 - 1 november 2020

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Ingen undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2020

Ingen undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: GIS och distribuerad hydrologisk modellering är 14 375 SEK.