GIS: Forskningsmetodik

Kurs 5 högskolepoäng

Huvudsyftet med denna kurs är att ge kunskap och färdigheter för att kunna bedriva vetenskaplig forskning. Studenterna får praktisk träning i bibliotekskunskap, och de uppmuntras att utforska möjligheterna att skaffa information från olika källor och databaser. De introduceras till grunderna i vetenskapsteori och vetenskapliga modeller såsom realism, idealism, empirism och positivism diskuteras och utvärderas. Vanliga vetenskapliga metoder behandlas och studenterna får erfarenhet av kvantitativa såväl som kvalitativa metoder. Studenterna får också kunskap och träning i argumentationsteori, i syfte att ge dem ett värdefullt verktyg i akademiskt skrivande.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/gisn27

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study advisor: David Tenenbaum, lumagis [at] gis [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

180 hp. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Ingen undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2020

Ingen undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Ingen undervisningstid Lund, deltid 8%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

18 januari 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

24 mars 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Forskningsmetodik är 9 583 SEK.