Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Pythonprogrammering i GIS

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen behandlar dels grunderna i Python-programmering, dels hur Python-programmering kan länkas till ett geografiskt informationssystem.

Efter introduktion och grundläggande Python-programmering lär sig studenten att programmera och visualisera såväl vektor- som rasterexempel i GIS-miljö. Olika moment, från input, via algoritmprogrammering, till debuggning tas upp i kursen.

Kursens innehåll

Följande moment ingår i kursen:

  • Introduktion till Python
  • Grundläggande Python –inbyggda datatyper samt exekveringsflöde
  • Objektsorienterad programmering med Python på grundläggande och avancerad nivå
  • Moduler och paket
  • Koncept –iteratorer, generators, decorators samt metaklasser
  • Strängmanipulation
  • Input, formattering, filhantering, operativsystem, apps, testning, debuggning,profilering samt dokumentation
  • Algoritm-programmering med Python i GIS-miljö
  • Script-programmering med Python i GIS-miljö

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska 6/B samt 90 hp naturvetenskapliga studier, inkluderande 30 hp i GIS. Motsvarande kunskaper, inhämtade på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Pythonprogrammering i GIS är 9 583 SEK.