Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Infrastruktur för rumsliga data

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger dig kunskap om SDI (Spatial Data Infrastructure); mål och begrepp, vikten av datautbyte och förståelse för komponenterna av en SDI. Du lär dig också om bland annat clearinghouse-nätverk, geoportaler samt utvärdering och utveckling av SDIer. Kursen ger också förståelse för vikten av rumsliga data för planering, beslutsfattning och hållbar utveckling.

I den här kursen lär du dig teoretiska koncept och praktiska färdigheter inom infrastruktur för rumsliga data (Spatial Data Infrastructures - SDI). Du kommer att studera grundläggande begrepp för SDI och viktiga faktorer som påverkar utvecklingen av SDI. Dessutom utforskas tekniker för design, införande, förvaltning och utvärdering av SDI. I kursen ingår även praktiska och teoretiska övningar som är relevanta och aktuella för hantering och delning av geografiska data, utveckling av clearinghouse-nätverk (för delning av data), utvärdering av SDI och samhälle som är rumsligt aktiverat (”spatially-enabled”).


Kursens innehåll

Följande moment ingår i kursen:

  • Befintlig status för rumsliga data
  • SDI-komponenter och deras natur
  • Faktorer som påverkar SDI-utvecklingen
  • Clearinghouse-nätverk av olika generationer
  • Interoperabilitet och Internationella standards
  • Introduktion till tjänsteorkestrering (”service composition”)
  • Kartografiska aspekter av geoportaler
  • SDI-modellering samt utvärdering. Det rumsligt aktiverade samhället (”spatial-enabled society”).

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Ali Mansourian

E-post: ali [dot] mansourian [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska B/6 samt 90 hp naturvetenskapliga studier, inkluderande 30 hp i GIS. Motsvarande kunskaper, inhämtade på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Infrastruktur för rumsliga data är 11 250 SEK.