Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historiska studier - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Vill du ta en magister- eller masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria är det tvååriga masterprogrammet i historiska studier rätt val.

Masterprogrammet i historiska studier är inriktat mot historia i bred mening. Du fördjupar dina ämneskunskaper i såväl historia som i idé- och lärdomshistoria och ökar din kännedom om både nationell och internationell forskning. Perspektiv som genus, klass, etnicitet, generation, mångfald och hållbar utveckling behandlas genomgående i studierna med flervetenskapliga perspektiv.

Förutom kunskap om faktisk historia och historiska sammanhang, vetenskaplig och intellektuell historia och diskussioner om teoretiska perspektiv finns det möjlighet att arbeta mer praktiskt med historia på programmet. Detta gör du antingen genom att söka dig till en kort praktik eller genom att gå en kurs som fokuserar på digital historia. Praktiken kan utföras på arkiv, museum, förlag, i en politisk organisation eller på en tankesmedja, inom media, eller någon annanstans där historia spelar roll. Väljer du istället att jobba med digital historia handlar det både om att få grepp om vad digital humaniora kan ha för innehåll, hur teknik påverkar olika medier, och hur digitala källor som verktyg kan påverka historikernas arbete.

Programmet erbjuder också möjligheter att utforska andra miljöer genom att söka en termins studier utomlands.

Stor vikt läggs på att du som student självständigt och kritiskt arbetar med att analysera historiska och idéhistoriska problem genom att du söker och bearbeta olika typer av material och dokumenterar detta arbete i en egen vetenskaplig uppsats.

Inriktningen bestämmer du i samråd med programansvarig under första terminen. För en magisterexamen avslutar du programmet efter ett år.

Studierna

Exempel på kurser inom programmet är Teorier och metoder inom historievetenskaperna (historiska studier), Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien (historiska studier), praktik (historiska studier), Digital History (Historical Studies), Historiografisk påbyggnadskurs (historia), Försörjning och egendom 1600-2000 (historia), eller Begreppshistoria (idéhistoria), och Historiebruk, nationalism och identitet (idéhistoria), samt uppsatskurs (i historia eller idéhistoria).

Undervisningen bedrivs i seminarieform i grupp och genom individuell handledning.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Avdelningen för idé- och lärdomshistoria finns vid Institutionen för kulturvetenskaper, som samlar olika ämnen under ett tak vilket möjliggör samarbeten över disciplingränser. Här finns en äldrehistorisk inriktning men också en stark vetenskapshistorisk och filosofihistorisk tradition.

Historiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper är lokaliserade på LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till moderna forskningsbibliotek, läsplatser och gemensamma utrymmen, och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

Efter programmet är du behörig att söka till forskarutbildning i historia eller idé- och lärdomshistoria.

Programmet förbereder dig för arbete med historia i bred mening. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. Studierna ger god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Anmälan

Programmet passar dig som har en filosofie kandidatexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria, eller i ett ämne med historisk inriktning.

Urvalet baseras på betyg på din kandidatuppsats samt ett personligt brev som skickas in till antagning.se vid ansökningstillfället. Mer information om förkunskapskraven och hur brevet ska se ut finner du på institutionens webbplats. 

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programansvarig historia

Joachim Östlund

E-post: joachim [dot] ostlund [at] hist [dot] lu [dot] se

Programansvarig Idé- och lärdomshistoria

Charlotte Christensen-Nugues

E-post: charlotte [dot] christensen-nugues [at] kultur [dot] lu [dot] se

Studievägledare Historia

Anna Wallette

Telefon: +46 46-222 79 62

E-post: anna [dot] wallette [at] hist [dot] lu [dot] se

Studievägledare Idé- och lärdomshistoria

Henrik Brissman

Telefon: +46 46-222 46 99

E-post: henrik [dot] brissman [at] kultur [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav.

Urval

Baseras på betyg på kandidatuppsats samt personligt brev.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historiska studier - Masterprogram är 220 000 SEK.