Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EU-rätt i praktiken

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Behöver du förbättra dina kunskaper om EU och EU-rätten? Att förstå hur EU:s rättssystem hänger ihop och läsa och tolka EU-domstolens domar?  Även om EU-rättsliga bestämmelser återfinns i svenska lagar, förordningar och föreskrifter, ska de tolkas och tillämpas i enlighet med den juridiska metod som EU-domstolen har utvecklat. På kursen lärs ut vad man måste tänka på när EU-regler tillämpas i Sverige. Vilka rättskällor och tolkningsmetoder ska användas och hur tillämpas t.ex. principerna om direktivkonform tolkning, proportionalitet och likabehandling i praktiken?

Kursen syftar till att höja kunskapen om EU och i synnerhet EU-rätt i såväl privat som offentlig sektor och är utvecklad för att fungera inom ramen för utbildning där livslångt lärande utgör en målsättning.

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om EU och EU-rätten och lägger särskild vikt vid skillnader mellan det svenska rättssystemet och det EU-rättsliga, t.ex. när det gäller att hitta, tolka och tillämpa relevanta rättskällor. 

Kursen är indelad i två delar som vardera omfattar 7,5 hp. Den första delen är inriktad på att förmedla en övergripande förståelse för EU och EU:s rättssystem. Den andra delen är inriktad på praktisk tillämpning av EU-rätten och bedrivs i hög utsträckning genom konkreta fallstudier (cases), samt en mer omfattande skrivuppgift där det finns möjlighet till individuell specialisering.

Kursen fordrar mycket god färdighet i svenska språket.  Du behöver kunna uttrycka dig väl i skrift och vara beredd att ägna mycket tid åt att läsa kurslitteratur.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Sofia Rosendahl

E-post: sofia [dot] rosendahl [at] har [dot] lu [dot] se

Institutionen för handelsrätt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för EU-rätt i praktiken är 30 000 SEK.