Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Språk och språkvetenskap, Spanska - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap vänder sig till studenter som har en svensk eller utländsk grundexamen i språk. Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och deras teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Masterprogrammet bygger vidare på kandidatstudier i ett antal olika ämnen såsom allmän språkvetenskap, arabiska/semitiska språk, engelska, fonetik, franska, grekiska, nygrekiska, italienska, japanska, kinesiska, latin, retorik, spanska och svenska/nordiska språk. Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnesfördjupningar och valfria kurser. Undervisningsspråk är svenska, engelska och andra främmande språk som motsvarar ämnesfördjupningarna. En del av ämnesfördjupningarna vänder sig till såväl internationella som svenskspråkiga studenter, medan några förutsätter kunskaper i svenska.

Inriktningen i spanska

El programa de Máster en Lengua y Lingüística con especialización en español consta de dos años de estudios en lingüística hispana. Está dirigido a quienes quieran alcanzar un nivel superior de estudios de la lengua en áreas como la morfosintaxis, los tiempos verbales, la semántica y la variación lingüística. Los estudios permitirán al estudiante adquirir un nivel de destrezas y dominio en la lengua que le permita planificar un proyecto de investigación y llevarlo a cabo. El objetivo final es la realización de una tesis de maestría, en la cual el estudiante aplicará la metodología de investigación y demás conocimientos adquiridos y mostrará sus resultados. El programa se compone de tres partes: a) cursos obligatorios y comunes para todas las orientaciones dentro del programa, b) cursos obligatorios específicos para los estudiantes de español y c) cursos optativos que el estudiante elegirá de común acuerdo con el tutor. En este sentido, la Universidad de Lund ofrece un amplio espectro de posibilidades dentro de las variadas líneas de investigación existentes con acercamientos cognitivos, funcionales y generativos a la naturaleza del lenguaje, así como un moderno Laboratorio de Humanidades donde se ofrece ayuda para aplicar una rigurosa tecnología al estudio del lenguaje humano. Además de ser un paso previo para futuros estudios doctorales, el programa es una importante herramienta en el desempeño profesional relacionado con la enseñanza media y superior, la traducción, las editoriales y las empresas internacionales que tienen contacto con el mundo hispanoamericano.

Efter utbildningen

Med en masterexamen i språk och språkvetenskap blir du attraktiv på arbetsmarknaden för den som söker en kvalificerad person med specifik kunskap i kommunikation och språk. Du kan också söka dig vidare till forskarutbildning i språk och språkvetenskap.

Anmälningsinformation

The primary requirement is a BA degree in language and linguistics. In addition to academic transcript, the applicant should submit their BA thesis and/or other independently written academic papers. The word count for these written samples of work should be between 6000 and  8000 words in total, or longer if the BA thesis itself is longer (excluding the references and possible appendices). The subject area of the thesis and the possible other submitted essays should be relevant for the selected specialisation, and written in Spanish. Send your academic paper(s) via email to masterlanguage [at] sol [dot] lu [dot] se. Submit all other supporting documentation to www.universityadmissions.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Åsa Wikström

Telefon: +46462228699

E-post: Asa [dot] Wikstrom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatkurs eller motsvarande i den valda inriktningen på masterprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6 eller motsvarande.

För studerande med utländsk utbildning krävs en examen på grundnivå (Bachelor of Arts eller motsvarande) med huvudområde i den valda inriktningen, samt ett självständigt skriftligt arbete i ämnet. Dessutom krävs uppvisade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (se Universityadmissions.se för information om behörighet i Engelska).

För inriktningen mot spanska krävs utöver ovanstående att det självständiga skriftliga arbetet har språkvetenskaplig inriktning.

Urval

Baseras på kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser och intervjuer

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Språk och språkvetenskap, Spanska - Masterprogram är 220 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master