Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng
Kursen ges som fristående kurs.

På denna kandidatkurs introduceras studenten till ett urval av vetenskapliga metoder som är relevanta för ämnet humanekologi. Under kursens gång kommer studenten att skriva en kandidatuppsats som bygger på litteratur och/eller egna undersökningar i exempelvis arkivstudier och/eller fältarbete.

Kursen inleds med Forskningsmetodik I (7,5 hp). Här koncentreras undervisningen kring relevant samhällsvetenskaplig forskningsmetodik och vetenskapsteori med anknytning till humanekologi. Studenten lär sig att tillämpa olika undersöknings- och analystekniker och förstå vilka effekter olika val av teori och metod ger på forskningsresultatet. Här introduceras både kvalitativa och kvantitativa arbetsmetoder.

Under den andra delkursen, Forskningsmetodik II, (7,5 hp) väljer studenten ett för humanekologin relevant uppsatsämne. Sedan fördjupar studenten sina kunskaper om, och färdigheter i, metoder som går att koppla till det ämne studenten valt.

Den sista delkursen Examensarbete för kandidatexamen (15 hp) syftar till att träna studenten i att planera, avgränsa, genomföra, rapportera samt kritiskt granska ett självständigt, skriftligt examensarbete. I slutet av kursen examineras studentens uppsats under ett seminarium där det också ingår att studenten ska opponera på en annan students kandidatuppsats.

Kontakt

Studievägledare: studievagledare [at] hek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt fullgjorda kursfodringar på minst 22,5 högskolepoäng på kursen HEKA22 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling, fortsättningskurs (30 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-

Folkhögskolebetyg (BF)-

Högskoleprovet (HP)-

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165,0

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 20192 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen