Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som fristående kurs.

På denna kandidatkurs introduceras studenten till ett urval av vetenskapliga metoder som är relevanta för ämnet humanekologi. Under kursens gång kommer studenten att skriva en kandidatuppsats som bygger på litteratur och/eller egna undersökningar i exempelvis arkivstudier och/eller fältarbete.

Kursen inleds med Forskningsmetodik I (7,5 hp). Här koncentreras undervisningen kring relevant samhällsvetenskaplig forskningsmetodik och vetenskapsteori med anknytning till humanekologi. Studenten lär sig att tillämpa olika undersöknings- och analystekniker och förstå vilka effekter olika val av teori och metod ger på forskningsresultatet. Här introduceras både kvalitativa och kvantitativa arbetsmetoder.

Under den andra delkursen, Forskningsmetodik II, (7,5 hp) väljer studenten ett för humanekologin relevant uppsatsämne. Sedan fördjupar studenten sina kunskaper om, och färdigheter i, metoder som går att koppla till det ämne studenten valt.

Den sista delkursen Examensarbete för kandidatexamen (15 hp) syftar till att träna studenten i att planera, avgränsa, genomföra, rapportera samt kritiskt granska ett självständigt, skriftligt examensarbete. I slutet av kursen examineras studentens uppsats under ett seminarium där det också ingår att studenten ska opponera på en annan students kandidatuppsats.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare [at] hek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt fullgjorda kursfodringar på minst 22,5 högskolepoäng på kursen HEKA22 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling, fortsättningskurs (30 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs är 57 500 SEK.