Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Human Ecology: Political Ecology, Crisis, and Identity

Kurs 15 högskolepoäng
Kursen ges som en obligatorisk kurs på Masterprogrammet i humanekologi – kultur, makt och hållbarhet (SAHEK), 120 högskolepoäng. Kursen ges också som fristående kurs.

I kursen utvecklas begrepp och analytiska verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till ekologiska kriser, i skärningspunkten mellan politisk ekologi, kultur och identitet.  Genom att närma sig klimatkrisen och besläktade problem från flera teoretiska vinklar undersöker studenterna hur de reproduceras, förvärras, begripliggörs och utmanas genom människors kulturellt kodifierade relationer. Studenterna förvärvar djupare insikter i hur dialektiken mellan politisk ekonomi och individuella begär betingar krisernas utveckling, hur de avspeglas och problematiseras i kulturyttringar, samt hur de sätter vedertagna föreställningar om natur och samhälle på prov.

Kursen består av fyra delar med sammanhängande teman:

  1. Klimatkrisens politiska ekologi - Inom ramen för temat analyseras maktrelationerna i en varmare värld, från de internationella förhandlingsborden till klimatkrisens frontlinjer. FN:s klimatförhandlingar analyseras med hjälp av teorier om hegemoni och kollektiv aktion. Beroendet av fossila bränslen sätts i relation till ekonomisk makt och tröghet. Kopplingar mellan klimatförändringar, andra ekologiska kriser, migration och politiska konflikter undersöks och diskuteras utifrån flera lokala fall.
  2. Ekologiska kriser i känsloliv, kultur och identitet - Inom ramen för temat behandlas hur ekologiska kriser representeras och hanteras i samtida kultur. Psykologiska reaktioner på kriserna analyseras med hjälp av teorier om bland annat kollektiv organisering av känsloliv och konsumtion som identitetskonstruktion. Med utgångspunkt i fältet ekokritik läser studenterna litteratur och ser film med särskild uppmärksamhet på ekologiska teman. Vidare behandlas hur livsstilar, identiteter och förmåga till kollektiv aktion påverkas av internet, sociala medier och digitaliseringsprocesser.
  3. Centrala problem i samtida miljöfilosofi - Inom ramen för temat dryftas aktuella miljöfilosofiska stridsfrågor i ljuset av klimatförändringarna och andra ekologiska kriser. Positioner som socialkonstruktivism, hybridism, nymaterialism, posthumanism, politisk ontologi, ekologisk marxism, världsekologi och kritisk realism tas upp till granskning. Frågor som rör huruvida naturen är socialt konstruerad, om och i så fall hur människan skiljer ut sig från andra arter, i vilken grad natur och samhälle kan skiljas åt, vem som har agens, vad som konstituerar en ekologisk kris och hur världsbilder hänger samman med politiska intressen diskuteras ingående.
  4. Alternativ och praktik i tider av kris - Inom temat undersöks olika möjligheter att praktiskt ingripa i de pågående kriserna för att lösa eller mildra dem. Aktörer som gräsrotsbaserade miljögrupper, ursprungsbefolkningars rörelser och storskaliga klimatkampanjer tas i beaktande, liksom gröna entreprenörer och politiska partier. Utbyggnaden av förnybar energi, marknadsmekanismer och storskaliga tekniska åtgärder så som klimatmanipulation diskuteras. Grundläggande villkor för ett mer hållbart samhälle tas upp till behandling.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.keg.lu.se/en/education/academics/freestanding-courses

Kontakt

Studievägledare: cps [at] hek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen, vari det ska ingå tre terminer (1–90 högskolepoäng) i humanekologi eller ett annat relevant ämne, t ex antropologi, sociologi, geografi, miljövetenskap eller motsvarande. 22,5 högskolepoäng från Masterprogrammet i humanekologi – kultur, makt och hållbarhet (SAHEK), eller om kursen läses som fristående kurs, 22,5 högskolepoäng på avancerad nivå.

Engelska 6/Engelska B.

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

20 januari 2020 - 23 mars 2020

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2019

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 201925 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Human Ecology: Political Ecology, Crisis, and Identity är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen