Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Humanekologi: Praktik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i humanekologi – kultur, makt och hållbarhet (SAHEK), 120 högskolepoäng.

Kursen förbereder studenten för ett framtida arbetsliv genom att ge studenten dels möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter och dels möjlighet att etablera kontakter med potentiella arbetsgivare. Den verksamhetsförlagda praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands.

Praktiken ska omfatta 10 veckors (en halv termins) arbete på heltid, inklusive tid för att skriva examinationsuppgifter. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till masterprogrammet i humanekologi och hållbarhetspolitik. Studenten ska på den plats praktiken är förlagd till, ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter från utbildningen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare: cps [at] hek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

fullgjorda kursfodringar om 52,5 högskolepoäng från masterprogrammet i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet (SAHEK), 120 högskolepoäng.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Humanekologi: Praktik är 27 500 SEK.