Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Allmän civilrätt med juridikdidaktik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Sommarkurs för dig som undervisar i juridik på gymnasiet

Denna distanskurs vänder sig i första hand till dig som vill komplettera din utbildning för att bli legitimationsbehörig eller för att kunna genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning. Även andra som vill fortbilda sig är välkomna att söka kursen.

Kursen ingår som delkurs på vår populära lärarlyftsutbildning, är väl utprovad och har en direkt koppling till ämnesplanens mål. De ämnesdidaktiska momenten ger dig praktiskt användbara verktyg och underlag för lektionsplanering som du kan använda direkt i hemklassrummet.

Kursen ger dig kunskap om centrala förmögenhetsrättsliga regler inom allmän civilrätt, förmögenhetsrättens rättskällor, samt grundläggande kunskap om förmögenhetsrättslig metod.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen omfattar de grundläggande rättsreglerna inom den centrala förmögenhetsrättens område, dvs. allmän avtalsrätt, särskild avtalsrätt, ersättningsrätt, fordringsrätt, associationsrätt, pant- och krediträtt samt sak- och obeståndsrätt. Utöver att behandla det nationella regelverket belyser delkursen också̊ det förmögenhetsrättsliga området utifrån såväl ett internationellt som ett genusperspektiv.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Kursens delar

Föreläsningar
För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som spelats in med lärare på Juridiska fakulteten. Dessa kan du se på via Internet när det passar dig.

Ämnesdidaktiska seminarier
Kursen innehåller två ämnesdidaktiska seminarier som är obligatoriska och omfattar 1 högskolepoäng vardera. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna visar vi hur man enkelt kan sätta samman projektarbeten inom bland annat avtalsrätt, skadeståndsrätt och obeståndsrätt, där juridiken kopplas till elevernas vardag och de får möjlighet att arbeta med för dem välkända verktyg som mobilkamera och sociala medier. Vi behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasielever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter på juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling.

Självrättande test
I varje modul finns självrättande test med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest. 

Övningsuppgifter
Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Dessa uppgifter har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Obligatoriska prov
I kursen ingår tre obligatoriska skriftliga prov omfattande totalt 3 högskolepoäng. Dessa görs på distans.

Examination
Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund och Stockholm. 

Vi besvarar dina frågor!

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum, mejl eller telefon. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom 24 timmar.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning, kontakta lärarna på kursen på lararlyftet [at] jur [dot] lu [dot] se eller 046 - 222 11 27.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.jur.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
2 av vilka 2 är obligatoriska

Studieperiod

7 juni 2021 - 15 augusti 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Allmän civilrätt med juridikdidaktik är 32 500 SEK.