Henrik, juristprogrammet

Till Juristprogrammet

Det roligaste med Juristprogrammet, för Henriks del, har varit att han fått se sig själv tydligt utvecklas mot att verkligen förstå hela samhället.

Fakta: Henrik

Född: 1994

Kommer från: Kristianstad

Bor: Lund

Utbildning: Juristprogrammet, och sedan tidigare en kandidat i Kriminologi

Började studera i Lund: 2013

Förväntad examen: 2021

Biomedicinstudenten Liza står i labbrock i ett laboratorium

Studenter berättar

Läs fler intervjuer med andra studenter, på andra utbildningar.