Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mirjam Katzin, doktorand i juridik

“Jag vill kunna påverka och förändra samhället“
Mirjam Katzin är doktorand på juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
”Jag har fria arbetstider och planerar själv mitt arbete. Det innebär förstås mycket egenansvar, men det är det värt! Jag uppskattar också att omges av människor som, liksom jag, brinner mycket för vad de gör och kan vara lika nördigt hängivna!”

– Jag vill kunna påverka och förändra samhället. Då måste jag kunna rättsreglerna som man lär sig på juristprogrammet, sa Mirjam Katzin när hon var juriststudent.

Mirjam tyckte att det var spännande att få reda på hur samhället fungerar och hur demokratin är uppbyggd. Annat som var särskilt intressant var att få veta hur man ser på brott och straff och att lära sig mer om förhållandet mellan staten och medborgarna, vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

– Utbildningen var oerhört allmänbildande och bred, säger hon. Jag har också läst statsvetenskap som ger en teoretisk förståelse. På juristprogrammet fick jag en mer konkret insikt och juridik/statsvetenskap är därför en bra kombination.

Gjorde praktik i New York

Mirjam gjorde sex månaders praktik på Svenska FN-representationen i New York inom ramen för en valbar praktikkurs på juristprogrammet.

– Tillsammans med min handledare bevakade jag hur folkrättsliga frågor behandlas i det FN-utskott som håller på med det juridiska, berättar Mirjam. Det rörde sig om traktat mellan länder, internationell straffrätt, hur FN-stadgan ser ut och om rättsstaten, hur man kan hjälpa utvecklingsländer att bygga hållbara juridiska system.

Mirjam tyckte att det var fascinerande att se hur diplomatin fungerar. Att se att länder med vitt skilda intressen kan förhandla sig fram till kompromisser och att man ibland kommer fram till något som förbättrar läget i världen. FN-deklarationen om mänskliga rättigheter är stark, nästan alla länder accepterar den.

– Extra roligt var att följa arbetet med kvinnors rättigheter och jämställdhets- och HBTQ-frågor, säger Mirjam. FN-rådet för mänskliga rättigheter har under våren uttalat sig för att HBTQ ska räknas som mänskliga rättigheter.

Att Mirjam fick praktiktjänsten berodde mycket på hennes engagemang i frågor som FN-representationen arbetar med och hennes ideella arbete.

– Jag har bland annat varit verksam i Juridiska föreningen, arbetat som amanuens på juridiska fakulteten och tillsammans med några andra studenter skrivit en rapport där genusperspektivet i kurslitteraturen på juristutbildningen granskas, säger hon.

Fokus: äldreomsorg

Mirjams examensarbete på juristutbildningen handlade om jämställdhetsfrågor i äldreomsorgen.

– Jag valde ämnet efter att ha tagit med mig en del frågor om äldres rättigheter från mitt arbete i hemtjänsten.

Efter utbildningen var Mirjam kvar på juridiska fakulteten som adjunkt (lärare) i några månader, tills hon fick en doktorandtjänst på fakulteten.

– För att bli doktorand så ansökte jag om en utlyst tjänst, som handlade om äldrerätt. Det var samma ämne som jag hade riktat in mig på i mitt examensarbete, så där hade jag lite tur!

Hennes forskning handlar om privatisering av äldreomsorgen.

– Jag undersöker bland annat hur privatiseringen har gått till rättsligt och hur den regleras i kommunerna, samt vilka konsekvenser den får för sådant som kvalitet och jämlikhet.

Hon uppskattar den frihet och självständighet som doktorandutbildningen ger, jämfört med ett vanligt jobb.

– Jag har fria arbetstider och planerar själv mitt arbete i hög utsträckning. Det innebär förstås mycket egenansvar också, men det är det värt! Jag uppskattar också att omges av människor som, liksom jag, brinner mycket för vad de gör och kan vara lika nördigt hängivna!

Framtiden då? Mirjam stannar gärna kvar inom akademien, samtidigt som hon skulle kunna tänka sig att arbeta med liknande frågor som utredare på till exempel en myndighet eller organisation.

Intervjun med Mirjam genomfördes ursprungligen 2012. Den följdes upp och uppdaterades i november 2015.

Doktoranden och juristen Mirjam Katzin tittar in i kamerna. Foto.

Namn: Mirjam Katzin

Född: 1986

Började studera i Lund: Höstterminen 2005. Hon har bland annat läst idé- och lärdomshistoria, nationalekonomi och statsvetenskap. Mirjam har också läst en termin tyska på en språkskola
i Berlin.

Utbildning: Juristprogrammet 2007-2013. Påbörjade forskarutbildningen 2012. Planerar att vara klar 2018.

Ursprungligen från: Jönköping

Bor: I Malmö

Juristprogrammet

Juristprogrammet vid Juridiska fakulteten i Lund är en av landets sex juristutbildningar och omfattar 270 högskolepoäng, det vill säga 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen – tidigare juris kandidatexamen – som är en yrkesexamen. Denna examen ger behörighet till yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde men kan även leda till en mängd andra yrken inom privat och offentlig sektor.

På juridiska fakulteten finns även flera fristående kurser samt tre mastersprogram.

Läs mer på juridiska fakultetens webbplats

Forskarutbildning – så fungerar det

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Du har alltid läst några år vid universitetet eller högskolan och tagit en examen, innan du kan söka till forskarutbildningen. Platserna på doktorandutbildningarna utlyses via universitetets tjänst för lediga jobb.

Som forskarstuderande kallas du doktorand och din utbildning avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. De flesta doktorander har någon form av anställning på institutionen. Ofta ingår det i tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen.

I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen