Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgång och förmånsdelning av genetiska resurser

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Observera att kursen innehåller två obligatoriska träffar i form av seminarier som genomförs digitalt. Kursen förutsätter inte närvaro i Lund, men det krävs aktivt deltagande på samtliga obligatoriska moment för att kunna genomföra och avsluta kursen.

Allmänt om kursen 

Kursen är en fördjupningskurs som är utformad kring ramverket för tillgång och förmånsdelning av genetiska resurser, konventionen om biologisk mångfald och Nagoyaprotokollet.  Kursen fokuserar på de specialiserade ABS-instrumenten på internationell nivå. Ger studenterna tillräcklig förståelse för likheterna och skillnaderna mellan de olika rättsliga instrumenten och förståelse för deras omfattning och tillämpning. 

Kursens innehåll 

Kursen är uppdelad i sju (7) moduler, dessa är utformade enligt följande. För varje modul finns det ett obligatorisk quiz i slutet med flervalsfrågor för att kunna gå vidare till nästa modul. Samtliga föreläsningar är förinspelade och finns på läroplattformen Blackboard. 

Modul 1 

Lägger grunden för studentens lärande inför nästkommande moduler. Grunderna för rättsområdet introduceras genom föreläsningar om rättsområdets historia där bakgrunden till hur utvecklingen har skett presenteras. 

Modul 2

Behandlar och ger en grund för ABS-systemet och konventionerna inom rättsområdet. Konventionen om biologisk mångfald är av särskild vikt. Vidare behandlas biologisk mångfald och ekosystem som begrepp och dess betydelse för rättsområdet samt människan. Ger studenterna förståelse för historien kring användningen av biologiska resurser och dess betydelse genom tiderna. 

Modul 3

Introducerar och behandlar Nagoyaprotokollet och dess syfte, omfattning och terminologi. Modulen ger en först en överblick och sedan specifik kunskap kring tolkning och tillämpning av bestämmelserna. 

Modul 4

Behandlar begreppen och perspektiven av "providers" och "users" inom ABS-ramverket. Modulen förklarar viktiga begrepp inom rättsområdet. Innehåller första seminariet med aktivt deltagande, studenterna förväntas lämna in en kort reflektion efter seminariet. 

Modul 5

Behandlar ABS-systemets praktiska aspekter. Ger studenterna en förståelse för vad som bör ingå i regleringen, samt vad syftet med bestämmelserna är. Fokuserar på Nagoyaprotokollet.

Modul 6

Behandlar ”Digital Sequence Information” (DSI) och ger studenterna en bild av dess innebörd samt användning i praktiken. Vidare får studenterna en förståelse för aktuella diskussioner inom ämnet. Kursens andra obligatoriska seminarium med aktivt deltagande möjliggör det för studenterna att få djupare kunskap om DSI och den aktuella debatten.

Modul 7

Kursens sista modul behandlar ”the Plant Treaty” (ITPGRFA) och dess samband med de övriga konventionerna som har behandlats genom kursen. Studenterna får förståelse för det multilaterala och bilaterala systemet inom tillgång och förmånsdelning. 

Kursens delar 

Föreläsningar 

I varje modul finns ett antal digitala distansföreläsningar som du kan se på via kurshemsidan när det passar dig. 

Quiz 

I varje modul finns självrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest. 

Seminarier 

I kursen ingår två obligatoriska seminarier och en uppsats. Seminarier sker under sommaren 2023 på distans, men aktivt deltagande är obligatoriskt för att färdigställa kursen och erhålla slutbetyg. 

Inlämningsuppgifter 

I kursen ingår obligatoriska skriftliga inlämningar.  

Examination 

Slutbetyget baseras på en samlad bedömning av studentens förmåga att skriva en uppsats och prestation och deltagande på de obligatoriska seminarierna

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Minst 150 högskolepoäng i avslutade kurser på juristprogrammet. 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

3 juni 2024 - 11 augusti 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tillgång och förmånsdelning av genetiska resurser är 32 500 SEK.