Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professionell juridisk engelska

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Allmänt om kursen 

Kursen är en juridisk kurs som sträcker sig över olika ämnesområden, men med särskilt fokus på affärsjuridik. Med målsättningen att utveckla studenternas färdigheter i juridisk engelska behandlar kursen allt från skillnaderna mellan civil och common law och hur dessa skillnader påverkar språket som används till hur man förhandlar fram ett avtal.   

Kursen ges som en distanskurs med seminarier samt förhandlings- och rättegångsspel i läroplattformen Blackboard. Dessa moment är obligatoriska. 

 

Kursens innehåll 

Kursen är uppdelad på tre moduler. Dessa är utformade enligt följande: 

Modul 1 

Lägger grunden för studenternas lärande inför nästkommande moduler. Grunderna i civil och common law samt inbördes skillnader. Grunderna i avtalsrätt. Skillnaderna mellan domstolsprocess och skiljedomsförfarande. Muntlig presentation samt case reading. Slutligen behandlar modulen juridisk översättning av svenska texter.   

Modul 2 

Avtalsförhandling med hjälp av yrkesverksamma jurister från affärsjuridiska byråer. Studenterna delas in i två huvudgrupper, varav en grupp representerar leverantören och en grupp representerar kunden. Varje huvudgrupp delas in i två-tre undergrupper. Leverantörs- och kundgrupperna förhandlar, under modulens tre veckor, fram ett avtal om köp av en vara. Modulen avslutas med ett förhandlingsspel och feedback.  

Modul 3 

Rättegångsspel. Modulen behandlar hur man skriver en stämningsansökan och olika aspekter av muntlig argumentation. Avslutas med ett rättegångsspel.  

 

Kursens delar 

Föreläsningar 

I varje modul finns ett antal multimediaföreläsningar som du kan se på via Internet när det passar dig. 

Quiz 

I varje modul finns självrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.  

Seminarier 

I kursen ingår två obligatoriska seminarier samt ett förhandlingsspel och ett rättegångsspel. Seminarier, förhandlingsspel och rättegångsspel sker under sommaren 2021 på distans, men deltagande är obligatoriskt för att färdigställa kursen och erhålla slutbetyg. 

Inlämningsuppgifter 

I kursen ingår obligatoriska skriftliga inlämningar.  

 

Examination 

Slutbetyget baseras på en samlad bedömning av studentens förmåga att skriva en stämningsansökan på engelska samt studentens prestation och deltagande vid rättegångsspelet.  Deltagande i seminarier och rättegångsspel är obligatoriskt. 

 

 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.jur.lu.se/JLEN19

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Vi besvarar dina frågor!  
Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom 24 timmar.  

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning, kontakta oss på LE [at] jur [dot] lu [dot] se eller 046 - 222 11 61. 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Som förkunskapskrav krävs 150 högskolepoäng i avslutade kurser på juristprogrammet. 

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2021

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

7 juni 2021 - 15 augusti 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Professionell juridisk engelska är 32 500 SEK.