Grundkurs i medicinsk rätt

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Nu finns en grundkurs i medicinsk rätt för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig.

Kursen riktar sig till dig som vill tillägna dig kunskaper i svensk hälso- och sjukvårdsrätt. Den kan läsas helt fristående eller kombineras med kurs INFA44 ("E-health") eller studeras som komplement parallellt med tematerminen "Vård och hälsa i ett globalt perspektiv". Kursen kräver inga juridiska förkunskaper och ger dig kunskap om bland annat:

  • Patientens rättsliga ställning
  • Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård och behandling
  • Vårdpersonalens skyldigheter
  • Patientens samtycke och självständighet
  • Tillsyn över hälso- och sjukvården
  • Psykiatrisk tvångsvård
  • Offentlighet och sekretess
  • Patientdatalagen

Kursen består av följande delar:

Föreläsningar:
För vart och ett av rättsområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som du kan titta på via Internet vid en tidpunkt som passar dig.

Övningsuppgifter:
Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in till oss. Vi rättar och ger feedback för att underlätta din inlärning.

Prov:
I kursen ingår två (2) stycken obligatoriska skriftliga delprov som omfattar ett (1) högskolepoäng vardera. Proven genomförs likt övningsuppgifterna över Internet. 

Seminarium:
I kursen ingår ett (1) obligatoriskt seminarium som omfattar ett (1) högskolepoäng. Seminariet genomförs via Internet, varför du inte behöver infinna dig fysiskt på en viss plats för att delta. 

Examination:
Skriftligt examination motsvarande 4,5 högskolepoäng sker i slutet av kursen. Den skriftliga examinationen genomförs på plats i Lund, Stockholm eller Helsingborg. Du väljer själv på vilken ort som du vill genomföra examinationen.

Vi svarar på dina frågor!

Du kan alltid skicka e-post till oss eller ringa oss under kontorstid om du vill fråga om något.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning, kontakta oss på medratt [at] jur [dot] lu [dot] se eller 046 - 222 11 26.

Mer information om kursen finner du på www.jur.lu.se/medratt

Mer om utbildningen hittar du på http://www.jur.lu.se

Öppnas för anmälan
2021-03-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

http://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
0 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

24 mars 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2021

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
0 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2021-03-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Grundkurs i medicinsk rätt är 16 250 SEK.